luni, 28 iunie 2021

Medalie de aur la Salonul de Carte de la Iași

 

În cadrul Salonului de Carte de la Iași monografia Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands a fost apreciată de către juriul internațional cu medalie de aur. Autorii monografiei sunt Eduard COROPCEANU (Universitatea de Stat din Tiraspol), Alexandra CILOCI (Institutul de Microbiologie și Biotehnologie), Anastasia ȘTEFÎRȚĂ (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor), Ion BULHAC (Institutul de Chimie). Monografia cuprinde o sinteză a studiilor colectivelor de cercetare în domeniul stabilirii efectelor de biostimulare a proceselor fiziologice la microrganisme și plante superioare de cultură în baza mediilor cu adaos de compuși coordinativi ai metalelor tranziționale. Monografia a fost tipărită în anul 2020 la editura germană „Academica Greifswald”.

duminică, 20 iunie 2021

FELICITĂRI CU SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR!!!

 Colectivul facultății Biologie și chimie a UST aduce cele mai sincere felicitări Dlui Vasile LOZOVAN cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe chimice la specialitatea 141.01 Chimie anorganică cu titlul „Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici” la 18 iunie 2021. Materialul expus în teza de doctor a Dlui Vasile LOZOVAN include o cerectare de valoare, înalt apreciată de membrii Comisiei de susținere publică a tezei, bazată pe o serie logică de activități care începe cu sinteza liganzilor organici azinici și azometinici, în baza cărora au fost asamblați 42 de compuși coordinativi noi, dintre care 39 sunt cu structură polimerică. Dl Vasile LOZOVAN a adaptat și modelat condițiile de sinteză în dependență de caz pentru a favoriza obținerea produselor finale programate, dar și a spori randamentul reacției, precum și a favoriza procesul de cristalizare. Noutatea lucrării este axată pe dezvoltarea orizontului cunoașterii prin sinteza noilor compuși coordinativi cu compoziție și structură originală, precum și studiul particularităților legate de competiția între liganzi în procesul de coordinare, factorii ce influențează geometria moleculară, precum și proprietățile manifestate de produșii reacțiilor. .Valoarea științifică constă în elaborarea prin adaptări particulare a strategiilor individuale de sinteză a noilor compuși coordinativi, compoziția și structura cărora au fost elucidate prin metode de investigație logic utilizate, care scot în evidență unele particularități condiționate de natura generatorului de complex, a specificului liganzilor utilizați, solvenților etc. Valoarea aplicativă este argumentată prin rezultatele studiilor practice, care au permis obținerea rezultatelor valoroase cu elaborarea cererii de brevet de invenție privind schimbul de solvent și activitate fotoluminescentă. Dl Vasile LOZOVAN este un sintetician capabil să realizeze nu numai sinteze în domeniul chimiei coordinative, dar și în domeniul obținerii noilor molecule organice, care ulterior pot fi utilizate în calitate de agenți de coordinare – calitate destul de valoroasă pentru un sintetician contemporan. Felicitări sunt aduse și conducătorilor științifici: Eduard COROPCEANU – dr., prof. univ. și Marina FONARI – dr., conf. cercet.

vineri, 18 iunie 2021

Prelegerea publică a Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI

 

La data de 16 iunie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, la Facultatea Biologie și chimie a avut loc prelegerea publică în regim online a Dlui Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI de la Universitatea Politehnica din București, cu tema „Materiale compozite pe bază de colagen și hidroxiapatită: de la regenerare la tratament”.

În cadrul prelegerii au fost prezentate diverse materiale pentru tratamentul cancerului osos, cu activitate antitumorală și antimicrobiană. La prelegere au fost prezenți studenți, masteranzi, doctoranzi și profesori din cadrul Facultății Biologie și chimie și alte facultăți ale universității. Studiul cu aspect transdisciplinar în care sunt integrate: ingineria materialelor noi, medicina și metodele fizico-chimice moderne de analiză permite abordarea unor probleme actuale cu elaborarea unor soluții eficiente și inovative. Soluțiile inovative pentru diverse maladii ale țesutului osos sunt brevetate, prezentate la saloanele internaționale de inventică și publicate în reviste internaționale cu factor de impact.

miercuri, 26 mai 2021

Medalie de aur pentru Universitatea de Stat din Tiraspol

 

În cadrul European Exhibition of Creativity and Innovation, desfășurat la Iași (România) în perioada 20-22 mai 2021 invenția Zinc coordination compound with antifungal and antibacterial activity, prezentată de autorii Vitiu A., Chișca D., Gorincioi E., Coropceanu E., Bouroș P. a fost apreciată de juriul internațional cu medalia de aur. Studiul descrie un ligand organic nou obținut în baza condensării acidului rodanin-3-acetic, la interacțiunea căruia cu ionii Zn2+ a fost asamblat un polimer coordinativ cu proprietăți antifungice și antibacteriene. Rezultatele studiului sunt reflectate în brevetul de invenție MD 4640.


marți, 4 mai 2021

Conferinţa ştiinţifică studențească cu participare internațională, ediția LXX-a

 

La data de 28 aprilie 2021, în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, a avut loc Conferința științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională, ediţia a LXX-a. La Facultatea Biologie și chimie lucrările conferinței s-au desfășurat în 4 ateliere:

§  Biologie vegetală;

§  Biologie animală;

§  Studii interdisciplinare în Știința materialelor și Didactica chimiei;

§  Protecția mediului ambiant și tehnologii educaționale.

În cadrul atelierelor facultății la conferinţă au participat 170 de studenţi şi masteranzi și conducătorii lor de la Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău, Republica Moldova; Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România; Universitatea Națională „Chernihiv Collegium”, Chernihiv, Ucraina.

Pe parcursul desfășurării forumului, studenții participanți au prezentat rapoarte din activitatea lor de cercetare, atât din domeniul științific cât și didactic. Participanții au dat dovadă de un nivel înalt de cunoștințe și abilități, corespunzătore domeniului de studiu.

Participanții la Conferință au fost apreciați pentru rezultatele obținute și raportatrea calitativă a acestora cu diplome de excelență de gradul I, II şi III, certificate de participare și premii bănești.