sâmbătă, 11 aprilie 2020

Solidari în lupta cu pandemia COVID-19

     În rezultatul apelului de solidarizare întru susținerea instituțiilor medicale în contextul pandemiei COVID-19, membrii colectivului Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) au donat 10% din salariul pentru luna martie, acumulându-se suma de 93986 lei. Mulțumim colegilor pentru gestul nobil, grija pentru cei afectați de infecție și susținerea eforturilor lucrătorilor din sistemul medical pentru depășirea situației complicate.

miercuri, 11 martie 2020

AVIZ


În legătură cu Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Nr. 03/1-09/1593 din 09.03.2020, punctul 3 (anularea oricăror manifestații de ordin intern din instituțiile de învățământ până la finele lunii martie curent), Vă aducem la cunoștință că, Conferinţa Ştiinţifico-Practică „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” consacrată jubileului „90 DE ANI AI FACULTĂŢII BIOLOGIE ŞI CHIMIE” se transferă pentru data de 16-17 mai 2020.

miercuri, 4 martie 2020

Conferinţa de dare de seamă referitor la stagiul de practică pedagogică I (grupele academice 302 şi 303) şi practica de producţie (grupele academice 301, 304 306)

În perioada 27.01.2020-28.02.2020 studenţii anului III ai facultăţii Biologie şi chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), au realizat stagiul de practică pedagogică I şi practica de producţie. La data de 04 martie, echipele studenţilor practicanţi au prezentat rapoartele de activitate realizate pe parcursul stagiului de practică, în care au evidenţiat etapele pe care le-au urmat, punctele forte, dar şi unele lacune la care trebuie să atragă atenţia în viitor. Studenţilor li s-au adresat diverse întrebări, inclusiv despre utilitatea realizării stagiilor de practică. La finalul conferinţei, conducătorii metodişti au apreciat calitatea stagiilor studenţilor practicanţi. 
 
 
 
 
 

miercuri, 12 februarie 2020

Sesiune de promovare a Programului e-Twinning

La data de 10 februarie 2020 studenţii facultăţii Biologie şi chimie din cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) au participat la sesiunea de promovare a Programului e-Twinning, de către doamna ambasador e-Twinning în Republica Moldova, Rita Godoroja . Studenţii au fost informaţi despre cum decurge un proiect şi care sunt etapele acestuia în cadrul Programului e-Twinning. De asemenea, studenţii au vizualizat cum sunt implicaţi elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar din ţară în desfăşurarea acestor proiecte. Fiind viitori profesori, studenţii au adresat doamnei ambasador întrebări referitor la care sunt barierele cadrelor didactice din ţară în implicarea şi desfăşurarea proiectelor, dar şi pe cât de motivaţi sunt elevii să se încadreze în astfel de activităţi.
 
 
 

miercuri, 5 februarie 2020

Activitate de cercetare în cadrul laboratorului ştiinţific „Biotehnologii ecologice” a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

În cadrul laboratorului ştiinţific „Biotehnologii ecologice” a Universităţii de Stat din Tiraspol un grup de elevi ai IPLTPA „M. Berezovschi” (or. Chişinău), împreună cu studenţi ai facultăţii Biologie şi chimie sunt implicaţi în activităţi de cercetare la tema „Rolul algelor în evaluarea ecosistemelor acvatice şi utilizarea unor specii în biotehnologie”.
Conform planului de activitate ştiinţifică vor fi realizate următoarele obiective:
- Observaţii fenologice în ecosistemele acvatice din mun. Chişinău;
- Colectarea probelor de alge din ecosistemele acvatice;
- Studierea componenţei floristice a algocenozelor unor bazine acvatice;
- Aprecierea dinamicii calitative şi cantitative a comunităţilor de alge;
- Stabilirea relaţiilor de interacţiune a bioindicatorilor cu factorii de mediu;
- Cultivarea în condiţii de laborator a unor specii de cianobacterii şi microalge;
- Obţinerea filtratelor de cultură din biomasa algală pentru tratarea seminţelor unor plante de cultură în condiţii de laborator.

Colaborarea are drept scop implicarea activă a elevilor şi studenţilor în procesul de cercetare.

miercuri, 15 ianuarie 2020

CONCURS NAȚIONAL „Tânărul cercetător”


Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) anunţă demararea CONCURSULUI NAȚIONAL „Tânărul cercetător” începând cu 15 ianuarie 2020, destinat elevilor/ tinerilor creativi, ingenioşi, capabili de realizare a proiectelor de cercetare în Domeniul Ştiinţe ale naturii, cointeresaţi în dezvoltarea propriilor competențe, cât și promovarea experiențelor proprii în mediul educațional. Regulamentul concursului aici și link-ul pentru înregistrare aici.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Diana Chişca - 069489270, Natalia Rotari - 067342789.

joi, 9 ianuarie 2020

Abordarea metodologică de la A la Z a proiectelor STE(A)MLa 9 ianuarie 2020 în cadrul Facultății Biologie și chimie a UST a avut loc ședința Seminarului științifico-metodic ,,Didactica Chimiei și Biologiei” cu genericul ,,Abordarea metodologică de la A la Z a proiectelor STE(A)M”, care a avut scopul analizei unor subiecte actuale în metodologia didactică din domeniu. La ședința seminarului au participat aproximativ 150 de profesori și elevi.

Subiectele de bază în cadrul seminarului au fost:

1. Conceptul proiectelor STE(A)M și actualitatea lor în Curriculă, ediția 2019.

2. Structura unui proiect de cercetare/STE(A)M.

3. Identificarea criteriilor de evaluare a unui proiect de cercetare/STE(A)M.

4. Cerințele de participare la Conferința științifico-practică „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” de la data de 21-22 martie 2020.

Raportori: Coropceanu E., Chișca D., Plăcintă D., Rotari N.

 

Seminarul este o etapă de pregătire pentru Conferința științifico-practică „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, elementul de bază al căreia va fi Expoziția elaborărilor de creație ale elevilor.

 

Cu scopul familiarizării elevilor şi profesorilor cu cele mai performante tehnologii vor fi organizate activităţi interactive în ateliere:
1. Elaborarea resurselor didactice digitale pentru activităţile curriculare la biologie.
2. Geometria biologiei şi aplicabilitatea ei.
3. Rezervele funcţionale ale organismului.
4. Integrarea elevilor în procesul de cercetare.
5. Chimie computaţională.
6. Chimie ecologică şi alimentară.
7. Experimentul chimic.