joi, 9 iunie 2022

Lecția publică „Montmorillonite for removal and recovery of metals and dyes”, Dr. Filippo Parisi, University of Trieste, Italy

Marți7 iunie 2022, la ora 11:00, în cadrul facultății Biologie și Chimie, în format online, a avut loc prezentarea lecției publice Montmorillonite for removal and recovery of metals and dyesde către Dr. Filippo Parisi, University of Trieste, Italy.

La eveniment au fost prezenți studenți, masteranzi și profesori din cadrul Facultății Biologie și chimie.

duminică, 5 iunie 2022

Stimați colegi și studenți!

 

Marți, 7 iunie 2022, la ora 1100, în cadrul facultății Biologie și Chimie în aula 404 va avea loc prezentarea lecției publice „Montmorillonite for removal and recovery of metals and dyes” de către Dr. Filippo Parisi, University of Trieste, Italy.

Sunt invitați toți studenții și profesorii doritori.

Felicitare!

 

Colectivul facultății Biologie și chimie aduce sincere felicitări Dlui prof. univ., dr. Eduard COROPCEANU pentru obținerea celor două diplome de merit de la ANACEC pentru coordonarea științifică a tezelor de doctor:

1.    Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici (autor Vasile LOZOVAN), teză de doctor de excelență de gradul I;

2.    Compuși coordinativi ai unor metale tranziționale cu liganzi polidentați ce conțin azot, oxigen și sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăți (autor Aliona VITIU), teză de doctor de excelență de gradul II.

Mult succes în activitatea de cercetare a conducătorului științific și a discipolilor – absolvenți ai facultății Biologie și chimie a UST.

Seminarul științific național „Pavel Pulbere – promotor al didacticii biologiei în Republica Moldova”

 

La data de 27 mai 2022, în cadrul Facultății Biologie și chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chișinău), s-a desfășurat seminarul științific național „Pavel Pulbere – promotor al didacticii biologiei în Republica Moldova”. La seminar au participat circa 50 de persoane, cadre didactice din învățământul general și universitar, studenți ai UST.

Cuvânt de salut pentru auditoriu a adresat Rectorul UST, Eduard COROPCEANU, dr., profesor universitar – Pavel Pulbere – promotor al didacticii Biologiei în Republica Moldova. Dl E. COROPCEANU s-a axat pe aportul indubitabil al profesorului Pavel Pulbere la dezvoltarea didacticii de biologie în țara noastră. A accentuat erudiția sa și rezultatele remarcabile ale muncii depuse de Pavel Pulbere în calitate de cercetător în domeniul fiziologiei omului.

Raportorii evenimentului au fost:

Lora MOȘANU-ȘUPAC, dr., conf. univ. - Pavel Pulbere – profesor, manager prin vocație, exemplu de bonomie - a realizat o prezentare în stil de basm, unde a relatat despre copilăria lui Pavel Pulbere, formarea sa ca cercetător, pedagog, manager. Au fost remarcate calitățile umane deosebite – bonomie, amabilitate, altruism, optimism, sociabilitate, calități de lider etc.

Aurelia CRIVOI, dr. hab, prof. univ., USM - Pavel Pulbere - patriot al neamului - care a relatat despre experiența colaborării dintre USM și UST prin intermedierea domnului Pavel Pulbere în perioada de evacuare a Universității de Stat din Tiraspol în Chișinău.

Valentina CIOCHINĂ, dr., conf. cerc., Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie - Contribuția doctorului în biologie, conferențiarului universitar Pavel Pulbere în dezvoltarea Fiziologiei omului și animalelor în Republica Moldova - care a depănat amintiri despre orele captivante de Fiziologia omului predate de Pavel Pulbere, interesul deosebit manifestat de studenți pentru cercetare.

Nina LIOGCHII, dr., conf. univ., Institutul de Ecologie și Geografie - Profesorul trăiește prin discipolii săi - care a accentuat atenția la calitățile umane ale domnului Pulbere, la erudiția vastă, harul și talentul său pedagogic.

Pavel PÎNZARU, dr., conf. cerc., cercetător științific superior, Grădina Botanică Națională (Institut) ˮAlexandru Ciubotaruˮ - Pavel Pulbere un om erudit și pedagog cu vocație - a consacrat familiei Pulbere o specie de plantă nouă descoperită de dumnealui – Centaureea pulberiana.

Odetta ȚÎGANAȘ, dr., conf. univ., IPLT ˮSpiru Haretˮ - Abordări metodologice în predarea biologiei - s-a axat pe calitățile remarcabile de pedagog ale domnului Pulbere, la abordările inedite ale problemelor de fiziologie la orele sale.

Grigore ANDREI, șeful arhivei AȘM, masterand UST - Amintiri despre Pavel Pulbere - și-a amintit de relația sa specială cu profesorul Pavel Pulbere în anii de studenție, de atitudinea extrem de binevoitoare a dlui Pulbere față de studenți.

miercuri, 11 mai 2022

SEDINȚA CERCULUI ,,FIZIOLOGIE UMANĂ”

 

La data de 10.05.2022 în cadrul Facultății Biologie și chimie a avut loc ședința cercului  de Fiziologie umană cu genericul ,,Hans Selye – fondatorul teoriei stresului. Stresul – partea indispensabilă a vieții omului contemporan”, la care au fost prezenți studenții anilor I și II, masteranzii. La începutul ședinței D-na dr., conf. univ.  Liogchii Nina, a prezentat istoria Laboratorului Pavel Pulbere.

În prima parte a ședinței au fost abordate subiectele: Mecanismul stresului (Isac Anastasia); Maladiile stresogene (Leșanu Ina); Hans Selye – fondatorul teoriei stresului (Nicolai Tatiana). Raportorii au atras atenția la creșterea numărului de maladii stresogene în rândurile populației, în special, la persoane tinere, condiționate de excesul de informație care influențează creierul uman, situația socio-economică în țară și la nivel global. A fost pus accentul pe necesitatea de măsuri profilactice pentru a diminua rolul stresului în rândurile tinerilor.

Partea a doua a ședinței a inclus aplicații practice. D-na dr., conf. univ.  Coșcodan Diana a demonstrat senzorul Neulog,  care determină proprietățile galvanice ale pielii. Studenții au testat senzorul în experimentul ,,Poligraful de minciuni”. A urmat realizarea testului „Determinarea nivelului de stres”, la care au participat toți cei prezenți în sală. S-a constatat, că aproximativ o treime din studenți nu suferă de stres, o altă treime au nivel moderat de stres, iar ceilalți rămași au nivel excesiv de stres. Raportorii au venit cu recomandări pentru  a diminua nivelul stresului.

vineri, 6 mai 2022

ȘEDINȚA CERCULUI „BOTANISTUL”

În data de 05.05.2022, în cadrul facultății Biologie și chimie, UST, s-a desfășurat ședința Cercului de Botanică cu tema: Lumea ciupercilor – de la micobioindicație la biotehnologii și enigme bionice. Au participat studenți din anii: I, II și III, de la specialitățile Biologie și chimie, Biologie, Ecologie, Chimie și biologie, Geografie și biologie, precum și elevii pasionați de Botanică  de la IPLT „Prometeu-Prim” din municipiul Chișinău și IPLT „A. Russo” din s. Cojușna, r. Strășeni. Un interes deosebit a avut comunicarea D-nei, Odetta Țiganaș, dr. în Biologie, grad didactic superior, IPLT „Spiru Haret”, municipiul Chișinău, referitor la învățarea interactivă a regnului Fungi. Ciupercile ca bioindicatori au fost prezentate cu pasiune și interes de către D-na Sofia Grigorcea, dr., conf. univ. și studenții - Silvia Căpățină (gr. 303, specialitatea Chimie și biologie), Lina Reaboi, Stelian Patrașca și Doinel Sărăcuță (gr. 302, specialitatea Geografie și biologie). Iar studenții -Anastasia Verdeș (gr. 303, specialitatea Chimie și biologie), Daniela Dudnic, Victor Luchian și  Timofei Memeț (gr. 302, specialitatea Geografie și biologie), îndrumați la fel de D-na Sofia Grigorcea, au prezentat informații interesante și utile referitor la utilizarea ciupercilor în industria farmaceutică. Studenta gr. 202, specialitatea Biologie și chimie, Mihaela Muștuc a adus noutăți despre ciupercile- gigante care impresionează prin dimensiuni, vârstă și mister. Un interes deosebit a avut „Ciuperca bionică” care prezintă înțelegerea științifică și interdisciplinară a microlumii biologice vii și nanomaterialelor bacteriene abiotice funcționale, vizând progresul nanobionicii, informație prezentată de D-na Eugenia Chiriac, dr., conf. univ. Cezara Vasilachi și Nicolae Rotarciuc – elevi ai clasei a X-a C, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” au venit cu informații interesante despre cel mai scump și rar întâlnit deliciu culinar - trufele, iar studenta grupei 202, specialitatea Biologie și chimie, Victoria Tumuruc a descris cu lux de amănunte momente inedite din cadrul Festivalului Trufelor care se organizează în Bucovina. Despre ciuperci și tradițiile poporului nostru au vorbit elevii clasei a X-a de la IPLT „Aleco Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni, Victoria Juc și Evelina Turcanu, sub îndrumarea dnei Daniela Placinta, asist. univ., grad didactic superior. Un moment aparte în cadrul ședinței l-a avut studierea la microscopul fotonic a corpurilor de fructificație a unor specii parazite de ciuperci, care aduc daune culturilor agricole și multor specii de arbori. În acest context, Dl Boris Nedbaliuc, dr., conf. univ. împreună cu Eugeniu Ciobanu, asist. univ., drd, au prezentat și unele filmulețe, elaborate, referitoare la structura ciupercilor. Ședința s-a încheiat cu un divertisment biologic despre ciuperci, demonstrat printr-un joc online, elaborat și prezentat de către elevul clasei a IX-a Cătălin Gălușca, IPLT „Aleco Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni și D-na Daniela Placinta.

Cu un cuvânt de felicitare a venit Decanul facultății Biologie și chimie, Dl Nicolai Aluchi, dr., conf. univ., aducând mulțumiri tuturor participanților la ședință, menționând faptul că fiecare vor fi apreciați cu diplome de excelență sau de participare.

Vă așteptăm cu drag la următoarele ședințe ale cercului!

vineri, 22 aprilie 2022

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENȚEASCĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

 

La data de 20 aprilie 2022, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, a avut loc Conferința științifică studențească națională cu participare internațională, ediția a LXXI-a. La Facultatea Biologie și chimie lucrările conferinței s-au desfășurat în 4 ateliere:

Ø  Biologie vegetală;

Ø  Biologie animală;

Ø  Studii interdisciplinare în Știința materialelor și Didactica chimiei;

Ø  Protecția mediului ambiant și tehnologii educaționale.

În cadrul atelierelor facultății la conferință au participat 153 de studenți și masteranzi și conducătorii lor de la Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova;  Universitatea Agrară se Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova; Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România.

Pe parcursul desfășurării forumului, studenții participanți au prezentat rapoarte din activitatea lor de cercetare, atât din domeniul științific cât și didactic. Participanții au dat dovadă de un nivel înalt de cunoștințe și abilități, corespunzătoare domeniului de studiu.

Participanții la Conferință au fost apreciați pentru rezultatele obținute și raportarea calitativă a acestora cu diplome de excelență de gradul I, II și III, certificate de participare.